Developed by JoomVision.com
Санхүүгийн ил тод байдал

Гарчгаар шүүх 

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 4-р сарын санхүүгийн мэдээ sumadmin 41
2 Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ЗДТГ sumadmin 54
3 Өлгий сумын ЗДТГ-ын жилийн эцсийн тайланд аудитын газраас дүгнэлт өглөө sumadmin 55
4 Өлгий сумын ИТХуралын 2015 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар Өлгий сумын төсвийн тодотгол хийв. sumadmin 47
5 Өлгийс сумын ЗДТГ-ын 2015 оны Төсөв sumadmin 66
6 Өлгий сумын 2014 оны төсөв sumadmin 60

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?