Developed by JoomVision.com

Өлгий хотын өнгө төрх өөрчлөгдөнө

PDFХэвлэхИ-мэйл

olgiiШинэчилсэн Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх, орон нургийн өнгө төрх сайжруулах зорилтын хүрээнд 2014 онд Өлгий сумыг тохижуулахад зориулагдан нэлээн хөрөнгө хувиарлагдаад байна. Үүнд:

Улсын төсвөөс 814,0 сая төгрөг хувиарлагдан уг хөрөнгөөр хотыг камержуулах ажлууд хийгдэх аж. Мөн аймгийн төсвөөс 250,0 сая, сумын төсвөөс 145,0 сая төгрөг тус тус хувиралагдаад хотын төв хэсгийг тохижуулах, зүлэгжүүлэх, гэрэлтүүлэг тавих ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөөд байна. 

 

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?