Developed by JoomVision.com

Хөрөнгө зарцуулах тухай

PDFХэвлэхИ-мэйл

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 2014 оны 03 сарын 07 өдөр                                 Дугаар 128                              Өлгий

            Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            “Монгол цэргийн баяр”, Зэвсэгт хүчний 93 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд ҮАБХТНХББ-ын дунд явагдах цогцолбор тэмцээнд зориулж 1,2 сая /нэг сая хоёр зуун мянган/ төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Б.Шолпан/-т зөвшөөрсүгэй.

                                         ДАРГА                                                  Х.ДАРМЕН

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?