Developed by JoomVision.com

ӨЛГИЙ СУМЫН ЗДТГ-ААС 4-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХИЙХ 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

PDFХэвлэхИ-мэйл

ӨЛГИЙ СУМЫН ЗДТГ-ААС 4-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРӨӨС

ЭХЛЭН ХИЙХ 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д

Хийгдэх ажлууд

Хариуцах эзэн

Хяналт тавих хүн

Тайлбар

1

Хүүхэд Залуучуудын паркийг хүлээж авах бэлтгэл ажлыг хангах

Ш.Ерханат

Г.Салтанат

 

2

“СУАТ” ХХК ирсэн бичгийн дагуу цэвэрлэх байгуулагийн хажуу дахь эзэмшилд оруулсан газрын асуудлыг шийдэх

Т.Зангар

Б.Аманбек

Г.Салтанат

 

3

Битүү захын өмнө тавих сайжруулсан шороон замын техникийн нөхцөлийг бэлэн болгох

Х.Серикбай

З.Жолаушыбай

 

4

Алба, тасагууд жилийн төлөвлөгөө гаргана батлуулах

 

З.Жалаушыбай

 

5

Түүхий эдийн складуудад ариутгал хийх

М.Өнербай

З.Жолаушыбай

 

6

Арьс ширний урамшуулал олгох ажлын бэлтгэл хангах

М.Өнербай

З.Жолаушыбай

 

7

Хот доторх усны шуудууг цэвэрлэх, мөн Ховд голтой холбох ажлыг 0165 дугаар ангитай хамтран зохион байгуулах

Г.Салтанат

Ө.Хабай

 

8

Говь-Алтай аймгаас   удаж ирсэн нэг туршлагыг багтаа хэрэгжүүлэх

Х.Камаров

З.Жолаушыбай

 

9

БЗД нар эхийн улирлын тайланг бичгээр өгөх

З.Жолаушыбай

   

10

Төвийн авто замын хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээг ЗЦ газартай хамтарч хийх

Х.Серикбай

З.Жолаушыбай

 

11

Цэрэг татлагын бэлтгэл ажлыг хангах

Х.Тилекберди

Х.Муттахи

З.Жолаушыбай

 

12

ЦШСГазартай хамтран хууль эрхийн актуудыг сурталчлах.

К.Женисбек

З.Жолаушыбай

 

13

ОНХСангийн хөрөнгөөр багууд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын хэсэгтэй уулзалт хийх

Г.Салтанат

Ө.Хабай

 

14

ЗААлбаны үйл ажилгааны чиглэл тодорхойлох

Х.Серикбай

Ө.Хабай

 

15

ЗДТГазрын байрандаа ариутгал хийх

Х.Муттахи

Цэвэрлэгч нар

З.Жолаушыбай

 

16

ЗДТГ-ын         тасаг тохижуулах зураг төсөв хийлгэх

Х.Тилекберди

К.Женисбек

З.Жолаушыбай

 

17

Зам сэтэлсэн компаниудтай албан шаардлага өгөх

Ж.Мурат

З.Жолаушыбай

 

 

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?