Developed by JoomVision.com

Их дэд сургуулийн оюутануудаар Ховд голын эрэгт цэвэлэгэ хийлгүүлэв

PDFХэвлэхИ-мэйл

tseberlege  ouy 2014Энэ сарын 28 ны өдөр Өлгий сумын ЗДТГ, Аймгийн Хөгжлийн бодолгын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэсүүд хамтран их дээд сургуулиудын оюутануудаар Ховд голын эрэгт цэвэрлэгээ хийлгүүлэв

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?