Developed by JoomVision.com

Өлгий хотод гудамж төслийг хэрэгжүүлнэ

Өлгий хотын хот тохижилтыг сайжруулах ажлын хүрээнд "Гудамж" төсөл хэрэгжихээр болж байна. Төслийн хүрээнд Өлгий хотын төв хэсэгт шинээр гудамж, уулзвар гарган, уг хэсгүүдэд авто машины болон явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж бүхий бүтээн байгуулалтууд хийгдэх юм. Шинээр бий болсон гудамж нь цаашид аймгийн гудамж, талбайн жишиг болох юм.

Төслөөр хэрэгжих ажлуудын техникийн нөхцөл гарч эхэлсэн ба 2015 оны эхнээс зураг төсөв хийгдэж дууссанаар бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлэх юм.

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?