Developed by JoomVision.com

1,2 р багийн ИНХурал

PDFХэвлэхИ-мэйл

Өнөөдөр 1,2 р багийн иргэдийн нийтийн хурал боллоо үүнд аймаг, сумын удирдлагууд болон Төрийн агентлаг, байгуллагуудын төлөөлөл ирж орлцоож ард иргэдийн тулгамдаж буй асуудалуудыг газар дээр нь шидвэрлэж хариу өгөв. Тус 2 багийн засаг дарга нарын 2014 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сонсож хангалттай гэсэн үнэлгээ авлаа.

2- bag1 2- BIN hural

3- BIN hural 2-bag2

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?