Developed by JoomVision.com

Статистикийн үзүүлэлтийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглахад сургаж байна

PDFХэвлэхИ-мэйл

Баян-Өлгий аймгийн статистикийн хэлтсээс "Орон нутгийн статистикийн үзүүлэлт, тэдгээрийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглах нь" сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна.

Сургалтад сумдын Засаг дарга нар болон төрийн байгууллагуудын дарга, мэргэжилтнүүд оролцож байна. Статистикийн байгууллага мэдээллийг зөвхөн цуглуулах зорилготой алба биш юм. Мэдээллээрээ нийгмийн амьдрал, хөгжилд нөлөөлөх учиртай.

Энэхүү сургалт нь орон нутгийн бодлого төлөвлөлтөд статистик мэдээллийг ашиглах чадавхыг нэмэгдүүлж, статистик мэдээллийг боловсруулах, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, орон нутгийн статистикийн албаны чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэгдэж байна.

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?