Developed by JoomVision.com

Өлгйи сумын ИТХ-ийн 2015 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж, "Зөрчилгүй" санал дүгнэлт авла.

PDFХэвлэхИ-мэйл

аудит 2015 онаудит 2015 он 1

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?