Developed by JoomVision.com

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлах

PDFХэвлэхИ-мэйл

Улсын Их Хурлаар баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлах зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-19-ны өдрүүдэд Баян-Өлгий аймагт ажиллалаа.

Ажлын хэсэг Баян-Өлгий аймгийн төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, иргэд, олон нийтийг оролцуулан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах чиглэлээр сургалт, мэдээлэл хийлээ. Сургалтад Баян-Өлгий аймгийн бизнес эрхлэгч иргэд, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлүд хамрагдсан байна.

Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Баярхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг нар манай аймгийн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагч, төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтанд "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг" танилцуулж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Баярхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг - See more at: http://bayan-olgii.gov.mn/pages/6703#sthash.RDwlrDFo.dpuf
Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Баярхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг - See more at: http://bayan-olgii.gov.mn/pages/6703#sthash.RDwlrDFo.dpuf
Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?