Developed by JoomVision.com

Захирагчийн ажлын албаны танилцуулга

PDFХэвлэхИ-мэйл

Монгол Улсын Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг үндэслэн Засгийн Газрын 1994 оны 123 дугаар тогтоолын дагуу 1994 оны 11-р сарын 01 – нээс эхлэн Өлгий хотын захирагчийн Ажлын алба байгуулагдсан.

Хотын захирагчаар:

1994-1996 онуудад Б. Хумар

1996-2000 онуудад Ы. Хуатай

2000-2004 онуудад Е. Дөрветхан

2004-2008 онуудад Х. Хайсанай

2008-2012 онуудад Х. Онтуган

2012-2016 онуудад Ө.Хабай

2016 оноос Х. Бахытхумар нар тус тус ажиллаж байна.

Өлгий хотын Захирагчийн Ажлын алба нь

а/ Барилга, хот байгуулалт

б/ Үйлдвэр дэд бүтэц

в/ Худалдаа, ахуй үйлчилгээ

г/ Нийгмийн бодлого хариуцсан түшмэл гэсэн бүтэц орон тоогоор үйл ажиллагаа явуулдаг.

Эрхэм зорилго нь:

Хотын хэрэглэгч нийлүүлэгч нарын хоорондын харилцааг зохицуулаж, хотын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийг хэвийн ажиллагааг хангахад гол зорилго нь оршино.

Цаашид Өлгий хотыг Улсын зэрэглэлтэй хот болгох зорилт дэвшүүлээд байна. Одоогоор Өлгий сумын ЗАА-нд

1.Хавдалхан овогтой Серикбай ЗАА-ны ахлах ажилтан, хотын ерөнхий архитектур

2.Бохай овогтой Ерлан Үйлдвэр, дэд бүтэц хариуцсан ажилтан

3.Жүкей овогтой Мурат, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

4.Мурат овогтой Онгар, Нийгмийн бодлого хариуцсан ажилтан

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?