Developed by JoomVision.com

Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн танилцуулга

PDFХэвлэхИ-мэйл

Өлгий сумын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг нь: Улсын Их Хурлын 23-р тогтоол ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 оны 09 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 233 тоот тушаалаар 2011- оны  12-р сард 3 оронтоогоор байгуулагдсан. Өлгий сум нь 10092 га нутаг дэвсгэртэй, Засаг захиргааны нэгжийн хувд 9 баг, 30 орчим хүн амтай 6000 өрхтэй, 5410 га бэлчээртэй, 23776 мянган толгой малтай. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ эрхлэгч 3 аж ахуйн нэгжтэй. Нийт 115 аж ахуйн нэгж жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилго: Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэн, газар тариалангийн  үйлдвэрийг өргөтгөх, хөнгөн болон хүнсний үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг эрчимжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?