Developed by JoomVision.com
Санхүүгийн ил тод байдал

Гарчгаар шүүх 

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 4-р сарын санхүүгийн мэдээ 205
2 Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ЗДТГ 223
3 Өлгий сумын ЗДТГ-ын жилийн эцсийн тайланд аудитын газраас дүгнэлт өглөө 243
4 Өлгий сумын ИТХуралын 2015 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар Өлгий сумын төсвийн тодотгол хийв. 251
5 Өлгийс сумын ЗДТГ-ын 2015 оны Төсөв 179
6 Өлгий сумын 2014 оны төсөв 264

Design, Development CMS - http://www.joomvision.com

Санал асуулга

Та аймгийнхаа мэдээллийг аль сувгаар илүү авч байна вэ?