Өлгий сумын төв гудамжуудын тохижилтийн ажил

Хэвлэх

2014 - 10-р сарын 01, Лхагва гариг, 15:02

 Өлгий сумын Засаг дарга Ө.Хабай сумын төвд хийгдэж байгаа хотын гудамжуудын тохижилтийн ажилд хяналт хийж. Хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын явцтай танилцаж, цаашид тус бүтээн байгуулалтын ажлын чанрын болон үзэмжийн талаар маш анхаарал тавж ажиллахыг, гүйцэтгэгч компани талбайн ирженерт анхааруулав.