ММШХолбооноос Өлгий сумын багуудын хооронд зохион явуулсан ариун цэврийн уралдааны дүн гарлаа

Хэвлэх

2015 - 4-р сарын 14, Мягмар гариг, 06:37

shagnal A.HaliӨлгий сум болон МИШ-ны холбоотой хамтран Өлгий сумын багуудын хэмжээнд ариун цэврийн уралдаан тэмцээн зохион явуулав.Тус тэмцээнд тусгай комисс байгуулж нийт 13 багийн нутаг дэвсгэрт  шалгалт хийж тус шалгалтаар гарсан хогтой хэсгүүдийг цэвэрлүүлсэн юм. Харин тус уралдаанд 4-р багийн Засаг дарга А.Хали багийн зарим эзгүй байгаа хогийг өөрийн хөрөнгөөр ачиж цэвэрлэсэн тул комиссийн саналаар 1-р байранд шалгарав харин удаах байруудад Б.Төлеубек багийн Засаг даргатай 1-р баг, Терболат багийн засаг даргатай 12-р баг тус тус шалгарав.