"Статистикийн эмхэтгэл-2014 он" ном гарлаа

Хэвлэх

2015 - 6-р сарын 08, Даваа гариг, 01:37

emetgelБаян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтийг өмнөх онуудынхтай зэрэгцүүлсэн “Статистикийн эмхэтгэл-2014” ном хэвлэгдэн гарлаа.

Статистикийн эмхэтгэлийг улам боловсронгуй хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй болгох зорилгоор нэр томъёоны тайлбарыг тухайн бүлэг бүрийн өмнө оруулж, тодотгол, тайлбарыг хийснээрээ онцлогтой юм. Эмхэтгэлийн ерөнхий загварыг шинэчлэн, нийгэм, эдийн засгийн салбаруудаар нэгдсэн таних тэмдэг лого бий болгож оруулж өгсөн.

Статистикийн шинэ эмхэтгэлээс Баян-Өлгий аймгийн эдийн засаг, хүн ам, нийгэм, аж үйлдвэрлэл болон бусад салбарын сүүлийн дөрвөн жилийн статистикийн динамик үзүүлэлттэй танилцах боломжтой боллоо гэж статистикийн хэлтсийн дарга Х.Бахыт мэдээллээ.